BOUWWERK | Na de ontwerpfase waarin de diverse schetsontwerpen zijn uitgewerkt tot definitieve plattegronden en werktekeningen voor aannemers en installateurs, wordt het tijd om de uitgewerkte plannen daadwerkelijk uit te gaan laten voeren. Mogelijk dienen er ook nog vergunningen aangevraagd te worden. Vervolgens zullen diverse uitvoerende partijen benaderd moeten worden voor het uitbrengen van offertes, waarna uiteindelijk de aanbesteding en opdrachtverstrekking kan volgen. Om er op toe te zien dat de juiste partijen worden geselecteerd en deze partijen de plannen ook daadwerkelijk uitvoeren zoals bedoeld, hecht Binnenwerk grote waarde aan een regelmatige controle, een goede aansturing en werkt daarmee het liefst samen met professionele en bekende partijen. Bouwvergaderingen, controle op het werk en de aansturing van de verschillende partijen vereisen van de opdrachtgever veel extra tijd en werk. Veel opdrachtgevers kiezen er daarom voor om de rol van controle en bouwbegeleiding tijdens de realisatiefase geheel aan Binnenwerk uit handen te geven, zodat zij zich zelf zo veel mogelijk op de eigen dagelijkse werkzaamheden kunnen bijven focussen. Een optimale ontzorging tijdens het gehele project van A tot Z wordt daarmee mogelijk gemaakt.